31 grudnia 2014 r. weszła  w życie reforma tzw. upadłości konsumenckiej. Przepisy zmieniają ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy poprzez złagodzenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, poszerzają grono dłużników mogących się ubiegać o ogłoszenie upadłości.

Po pierwsze postępowanie umarza całość lub część długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

Po drugie celem upadłości konsumenckiej jest windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

W ramach postępowania możliwe będzie również zawarcie przez konsumenta układu z wierzycielami.

Zmiany nie dotyczą konsumenta, którego niewypłacalność jest skutkiem jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz takiego, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków. W szczególnych sytuacjach  sąd ma możliwość zdecydowania o upadłości, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności i humanitaryzmu, mimo że dłużnik przyczynił się do niewypłacalności.

W nowym stanie prawnym będzie szansa na upadłość nawet wtedy, gdy wniosek wszczynający postępowanie wykazuje braki formalne.

Postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie będzie rozpatrywał spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Aby upewnić się, czy wniosek zostanie złożony do właściwego sądu należy zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego, w którym wskazane zostaną istotne informacje o adresie sądu, numerze rachunku bankowego sądu, a po złożeniu wniosku, informacja o aktualnym stanie sprawy.

Ograniczenie wysokich opłat formalnych będzie miało zasadniczy wpływ na redukcję barier w dostępie do upadłości konsumenckiej. Nowa ustawa obniża koszty jednorazowej opłaty stałej od wniosku o ogłoszenie upadłości z dotychczasowych 200 zł do jedynie 30 zł.  Inne koszta, m.in. wynagrodzenie syndyka, ma pokrywać tymczasowo Skarb Państwa.

 

Źródła:

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6674,wchodzi-w-zycie-reforma-upadlosci-konsumenckiej.html
http://prawo.rp.pl/artykul/1171599-Przedsiebiorcy-musza-uwazac-na-dluznikow.html

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84