O kancelarii

Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych s.c. od wielu lat świadczy profesjonalne usługi doradztwa prawnego. Kancelaria powstała w styczniu 2014 roku w wyniku połączenia sił przez dwóch radców prawnych – Wojciecha Bąka oraz Marty Dębiak – Bartosewicz.

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy, którzy łączą wysoki poziom wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi popartymi różnorodnym doświadczeniem zawodowymi i osobistym.

Naszym podstawowym celem jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań zapewniając im jednocześnie bezpieczeństwo prawne.

czytaj więcej

Specjalizacje

Kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gosp. z branży IT

Kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gosp. z branży IT

Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych z odpowiednio dostosowaną ofertą.

czytaj więcej

Kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gosp. z branży IT

Firmy informatyczne potrzebują wsparcia w różnych obszarach prawnych. Projekty, umowy, licencje to tylko niektóre z aspektów, w których konieczna jest dobra znajomość prawa. Bardzo ważne są również negocjacje z kontrahentami i ochrona praw własności intelektualnej, które pomagają zabezpieczyć interes twórców oprogramowania i innych rozwiązań informatycznych.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych oferuje obsługę podmiotów gospodarczych „szytą na miarę” i doradztwo dostosowane do potrzeb klientów z branży IT.

Komu pomagamy?

Doradzamy i oferujemy kompleksową obsługę prawną dla:

 • Średnich podmiotów z branży IT,
 • Software house’ów,
 • Startup’ów.

Współpracujemy również ze spółkami z branży szkoleniowej, segmentu nieruchomości oraz organizacjami pozarządowymi.

Jak pomagamy?

Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę prawną w zakresie formułowania i negocjowania, jak również doradztwa prawno-podatkowego kontraktów.

Zajmujemy się doradztwem z zakresu prawa pracy, ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej doradzamy przy zakładaniu i zamykaniu spółek, prowadzimy postępowania rejestrowe.

Pomożemy w:

 • weryfikacji i tworzeniu nowych umów,
 • negocjacjach z klientami obsługiwanych podmiotów,
 • przygotowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie praw własności intelektualnej,
 • wdrożeniu w organizacji przepisów RODO,
 • stworzeniu umów i weryfikacji zapisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • sporządzeniu regulaminów i polityki prywatności.

O kancelarii

Nasza kancelaria od kilkunastu lat wspiera podmioty z branży IT wiedzą z zakresu prawa i nie tylko.

Posiadamy przede wszystkim kompetencje prawne, ale również negocjacyjne poparte doświadczeniem oraz znajomością podejścia biznesowego reprezentowanego w branży i u klientów.

Reprezentujemy klientów w negocjowaniu zapisów umów z klientami z sektora finansowego, bankowego, ubezpieczeniowego, ale również innych sektorów prywatnych i państwowych.

Pracujemy z klientami z kraju i zagranicy.

Przykładowe zlecenia

 • Weryfikacja projektu umów autorstwa kontrahenta naszego klienta.
 • Tworzenie projektu umów ramowych w modelu fixed-pice, w modelu time&material, Agile, wynajmu konsultantów, jak również umów wdrożeniowych, serwisowych czy licencyjnych.
 • Reprezentujemy klientów w negocjacjach z ich kontrahentami.

 


 

Inne specjalności:

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego od startu po jego finalizację.

czytaj więcej

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Każdy etap procesu inwestycyjnego jest obwarowany prawem, czy to w formie zapisów w umowach, czy paragrafów ustaw. Również sprawy związane z najmem, sprzedażą i zakupem nieruchomości są regulowane w ten sposób.

Pomagamy naszym klientom przeprowadzać procesy inwestycyjne od strony prawnej, proponujemy rozwiązania i reprezentujemy ich w sprawach związanych z prawem nieruchomości.

 

Komu pomagamy?

Doradzamy klientom biznesowym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagając ich naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa w procesach inwestycyjnych.

Oferujemy również obsługę prawną dla klientów indywidualnych.

 

Jak pomagamy?

Dla naszych klientów prowadzimy pełną obsługę prawną procesu inwestycyjnego od startu po jego finalizację, doradzamy w regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym obejmującym najem powierzchni biurowych i zakup nieruchomości, również w trybie tzw. ustawy deweloperskiej.

Bierzemy udział w negocjacjach treści umów i dokumentów skutecznie reprezentując interesy naszych Klientów.

Umowy

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy: przedwstępne, kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Weryfikujemy i proponujemy nowe zapisy umów tak, by zapewnić bezpieczeństwo i optymalne warunki. Przygotowujemy i analizujemy umowy dla właścicieli nieruchomości, deweloperów, inwestorów, a także osób fizycznych.

Kupno i sprzedaż nieruchomości

Doradzamy i pomagamy od strony prawnej w procesie kupna i sprzedaż nieruchomości krajowych. Przeprowadzamy analizę stanu prawnego, przygotowujemy i negocjujemy zapisy umów zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

Prawo budowlane

Towarzyszymy naszym klientom podczas całego procesu inwestycyjnego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy z wykonawcami, podwykonawcami. Reprezentujemy klientów przed urzędami i w sądzie, pomagamy w rozwiązywaniu sporów.

Negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych

Pomagamy wynegocjować korzystne warunki wynajmu biura. Doradzamy i pracujemy nad zapisami umów najmu. Bierzemy udział w negocjacjach i wspieramy w rozwiązywaniu sporów. Reprezentujemy wynajmujących i najemców lokali komercyjnych.

Pomoc w sporach z najemcami

Doradzamy i pomagamy rozwiązywać spory z najemcami. Przygotowujemy wezwania, prowadzimy sprawy związane z najmem (niewywiązywanie się z warunków umowy, wypowiedzenia i odstępowanie od umów). Reprezentujemy naszych klientów w sądzie.

 

O Kancelarii

Od wielu lat wspieramy wiedzą z zakresu prawa inwestycyjnego, nieruchomości i budowlanego. Mamy doświadczenie w negocjacjach i współpracy z klientami biznesowymi.

Na bieżąco aktualizujemy wiedzę z tej dziedziny prawa i proponujemy sprawdzone rozwiązania.

Współpracujemy z geodetami, rzeczoznawcami, komornikami.

 


 

Inne specjalności:

Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii

Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu własności intelektualnej.

czytaj więcej

Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu własności intelektualnej – prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Doradzamy również podmiotom prowadzącym działalność w internecie. Zakres usług w tym obszarze obejmuje wsparcie w negocjacjach i konstruowaniu umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji, przekazania praw do wizerunku, jak również prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Zajmujemy się negocjowaniem i konstruowaniem umów wdrożeniowych, licencyjnych, body-leasingowych.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych, pracując po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych, pracując po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Specyfikę pracy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych znamy zarówno teoretycznie i praktycznie. Pomagamy przy analizie dokumentacji przetargowej, przygotowaniu ofert i kontaktach z zamawiającymi. Reprezentujemy również klientów przed urzędami i Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradztwo prawno-podatkowe

Doradztwo prawno-podatkowe

Świadczymy usługi doradcze przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Doradztwo prawno-podatkowe

Świadczymy usługi doradcze przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmujemy się również profesjonalnym doradztwem prawnym w zakresie przepisów prawa podatkowego, a także wykonujemy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w obszarze prawa rodzinnego.

czytaj więcej

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w obszarze prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach rozwodowych, dotyczących roszczeń alimentacyjnych i podziału majątku. Zajmujemy się również kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria posiada również szerokie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego.

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków UE

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków UE

Oferujemy obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu UE.

czytaj więcej

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków UE

Oferujemy obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu UE od rozpoczęcia realizacji projektu do ich kontroli przez instytucje pośredniczące lub finansujące.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • audyt prawny umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia zakresu obowiązków beneficjenta,
 • doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur realizacji projektu
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy realizacji projektu,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz pism kierowanych przez beneficjenta do podmiotów trzecich,
 • doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym w ramach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
Spory sądowe

Spory sądowe

Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych to nasza silna strona.

czytaj więcej

Spory sądowe

Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych to nasza silna strona. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, występujemy jako pełnomocnicy powodów i pozwanych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych i administracyjnych, w tym podatkowych. Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Mamy również doświadczenie w skutecznym prowadzeniu postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych.

RODO

RODO

Wspieramy wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w organizacji.

czytaj więcej

RODO

Specjalizujemy się w regulacjach z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie polityki RODO wymaga indywidualnego podejścia i opracowania spersonalizowanych rozwiązań właściwych dla danego przedsiębiorcy. Wspieramy naszych klientów w procesie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia i dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty wewnętrzne oraz pomagamy w negocjowaniu optymalnych zapisów umów o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdy biznes gromadzi mniej lub bardziej szczegółowe dane osobowe – czy to w postaci listy pracowników, czy danych klientów i kontrahentów. Czasem zdarza się, że informacje te są przetwarzane w większym stopniu, a nawet udostępniane innym (np. dostawcom).

Również podczas współpracy z różnymi podmiotami przekazujemy swoje dane, często bardzo poufne – warto zadbać o to, by były przechowywane i przetwarzane ostrożnie oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Radcy prawni z naszej kancelarii pomagają w negocjacjach związanych z zapisami RODO oraz w przygotowaniu rozwiązań dla biznesu zgodnych z obowiązującym prawem o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Komu pomagamy?

W ramach specjalizacji związanej z ochroną danych osobowych współpracujemy z biznesem: dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Pomagamy osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Współpracujemy również z instytucjami publicznymi.

Jak pomagamy?

Wspieramy naszych klientów w procesie ochrony danych osobowych. Pomagamy we wdrożeniach i dostosowywaniu istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty wewnętrzne oraz pomagamy w negocjowaniu optymalnych zapisów umów o przetwarzaniu danych.

 • Przygotowanie dokumentacji oraz procesów dotyczących RODO.
  Pomagamy tworzyć procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych i potrzebne dokumenty RODO. Ustalamy zakres i treść polityk, dostosowując je do potrzeb i sposobu przetwarzania danych w firmie.
 • Pomoc we wdrożeniu procedur.
  Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych wymaga opracowania spersonalizowanych rozwiązań. Przygotowujemy dostosowaną do rodzaju działalności i branży „szytą na miarę” dokumentację i procedurę. Pomagamy we wdrożeniu i realizacji ich treści.

O kancelarii

Nasza Kancelaria prawna pomoże wdrożyć RODO w Twojej firmie i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Od wielu lat współpracujemy z biznesem. Znamy potrzeby i specyfikę przedsiębiorstw różnej wielkości. Mamy doświadczenie w pracy z firmami różnych branż i instytucjami publicznymi.

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Opracowujemy spersonalizowane rozwiązania (od zgody na przetwarzanie danych, aż po polityki, analizy ryzyka i procedury) właściwe dla danego przedsiębiorcy, co jest kluczowe w przypadku wdrożeń i spraw związanych z RODO.

Przykładowe zlecenia

 • Audyt i przygotowanie dokumentacji RODO dla spółki z branży IT.
 • Przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur dla firmy rekrutacyjnej.
 • Audyt, przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur dla wiodącej firmy z branży szkoleniowej.

 


 

Inne specjalności:

Nasz zespół