Oferujemy obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu UE od rozpoczęcia realizacji projektu do ich kontroli przez instytucje pośredniczące lub finansujące.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:
• audyt prawny umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia zakresu obowiązków beneficjenta,
• doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur realizacji projektu
• przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy realizacji projektu,
• przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz pism kierowanych przez beneficjenta do podmiotów trzecich,
• doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym w ramach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84