Wojciech Bąk

Wojciech Bąk

Wspólnik, Radca prawny

Wojciech Bąk

Wojciech Bąk

Wspólnik i radca prawny (wpisany na listę radców prawnych w 2003 r.), członek OIRP w Warszawie od 1999 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w działach prawnych kilku polskich spółek kapitałowych z branży budowlanej, inwestycyjnej i sportowej. Przez wiele lat pełnił również funkcję dyrektora działu prawnego jednej z największych polskich firm szkoleniowych i IT. Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Bąka w latach 2005 – 2013 doradzała polskim firmom z branży IT i szkoleniowej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach POKL i POIG o łącznej wartości ponad 245 mln zł.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności: prawie handlowym, cywilnym i podatkowym, doradztwie w zakresie procesu inwestycyjnego (kapitałowego i rzeczowego /nieruchomości) oraz prowadzeniu postępowań sądowych.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Marta Dębiak-Bartosewicz

Marta Dębiak-Bartosewicz

Wspólnik, Radca prawny i mediator

Marta Dębiak-Bartosewicz

Marta Dębiak-Bartosewicz

Wspólnik, radca prawny i mediator, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej; stypendystka na Radboud Universiteit Nijmegen w Holandii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w kancelarii notarialnej, centralnym organie administracji publicznej oraz dziale prawnym polskiej grupy kapitałowej z branży szkoleniowej i IT.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE, a także prawie kontraktowym i prowadzeniu postępowań sądowych. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu kontraktów oraz prowadzeniu spraw cywilnych.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Anna Szemplińska

Anna Szemplińska

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w dużych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, The City of London oraz w dziale prawnym spółki akcyjnej z branży budowlanej notowanej na GPW w Warszawie. Z Kancelarią związana od 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych, w tym w zakresie prawa zobowiązań, umów IT, doradztwie przy projektach współfinansowanych ze środków UE, postępowaniach egzekucyjnych, jak również prawie rolnym. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Monika Tutaj-Dec

Monika Tutaj-Dec

radca prawny

Monika Tutaj-Dec

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2013 roku. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Cure – Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów – członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie (obsługując wszelkiego rodzaju podmioty: osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organy administracji publicznej), jak również w spółkach prawa handlowego – jako prawnik wewnętrzny (in-house), w tym spółki akcyjnej z branży IT notowanej na GPW w Warszawie oraz jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa procesowego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa administracyjnego. Z Naszą Kancelarią współpracuje od 2017 roku.
Posługuje się językiem angielskim.

Bartłomiej Gręda

Bartłomiej Gręda

Radca prawny

Bartłomiej Gręda

Bartłomiej Gręda

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2018 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanej kancelarii radców prawnych i doradców podatkowych specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W ramach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej świadczył również nieodpłatną pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Obszar jego praktyki obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz doradztwa transakcyjnego.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Karolina Ogar

Karolina Ogar

Aplikant radcowski

Karolina Ogar

Karolina Ogar

Aplikant radcowski, od 2019 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży w lubelskich kancelariach, sądach, a także w uniwersyteckiej poradni prawnej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego.

W codziennej praktyce zajmuje się sprawami związanymi z prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem pracy.

Posługuje się językiem angielskim.

Marta Kotalewicz

Marta Kotalewicz

Office Manager

Marta Kotalewicz

Office Manager. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w kontakcie zarówno z klientem indywidualnym, jak biznesowym; zdobyte m.in. w trakcie zatrudnienia w renomowanych kancelariach prawnych.

Posługuje się językiem angielskim.