1 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 2013, poz. 1717), zgodnie z którą przyszli emeryci otrzymają możliwość wyboru miejsca gromadzenia ich środków na emeryturę. Możliwości są dwie – wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub łącznie – ZUS i Otwarte Fundusze Emerytalne.

Możliwość wyboru zostanie uruchomiona w kwietniu tego roku i potrwa 4 miesiące – do końca lipca. Po tym czasie kolejna możliwość zmiany będzie w okresie kwiecień – lipiec 2016 i kolejno co cztery lata. Zgodnie z ww. ustawą 51,5 % oszczędności zgromadzonych w OFE ma być przekazane do ZUS, a na 10 lat przed emeryturą środki z OFE mają być stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS-ie.

Ustawa została skonstruowana w następujący sposób – osoby, które zdecydują się na oszczędzanie w OFE, będą musiały złożyć specjalną deklarację; natomiast ubezpieczeni, którzy będą chcieli, by cała ich składka emerytalna przekazywana była do ZUS, nie muszą robić w tej sprawie nic, co będzie równoznaczne z tym, że przechodzą do ZUS.

OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa, ale będą mogły kupować inne papiery wartościowe, w tym akcje. W tym zakresie ustawa wprowadza limit obowiązkowych inwestycji, który w tym roku wyniesie 75% i będzie systematycznie malał o 20% rocznie aż do 2018 roku, kiedy zostanie zniesiony. W opinii Ministerstwa Finansów pozostawienie limitów inwestycyjnych dla OFE ma zapobiec niepotrzebnym zaburzeniom na rynku giełdowym.

Część nowych przepisów dotyczących OFE weszła już w życie 14 stycznia tego roku, a jednym z kluczowych zapisów był ten dotyczący zakazu reklamowania OFE, który obowiązuje do końca lipca tego roku. Naruszenie zakazu zagrożone jest karą od miliona do trzech milionów złotych. Pełny tekst ustawy zmieniającej można znaleźć pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001717.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę 27 grudnia 2013 roku, decydując jednocześnie o skierowaniu jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent miał możliwość skierowania ustawy do TK prewencyjnie, ale z niego nie skorzystał. Uznał jednak, że zasadny jest wniosek następczy z uwagi na liczne kontrowersje i sprzeczne opinie na temat zmian wprowadzanych ustawą. Prezydencki wniosek do TK w sprawie OFE nie będzie jedynym, swój zapowiada także Twój Ruch.

Źródło:

www.money.pl, www.forbes.pl, www.gazetaprawna.pl

 

Opracowała: Marta Dębiak

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84