Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada poprawę otoczenia prawnego sukcesji firm. Fundacja rodzinna ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji nowych inwestycji. Taka możliwość pozwoli budować struktury organizacyjne zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku w dłuższej perspektywie. Założenia fundacji rodzinnej przewidują, że majątek rodzinny staje się własnością fundacji.

Przepisy już zostały przyjęte, ale wejdą w życie od dnia 22 maja 2023 r.

Istotnym założeniem polskiej fundacji rodzinnej ma być ochrona majątku rodzinnego przedsiębiorstwa i zarządzanie nim zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Fundacja będzie mogła zarządzać i obracać swoim mieniem, a beneficjenci, których wskaże fundator, będą uczestniczyć w zyskach fundacji. Fundacja rodzinna ma ograniczać ryzyko nieudanej sukcesji i zapewniać kontynuację działalności rodzinnych przedsiębiorstw.

Sposób przeznaczenia majątku określa sam fundator. Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Beneficjentami świadczeń będą mogli być członkowie rodziny fundatora, ale także osoby, które nie są z nim spokrewnione.

Rejestr fundacji rodzinnych poprowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Do powstania fundacji rodzinnej jest wymagane złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie, ustalenie statutu, sporządzenie spisu mienia, ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut, wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie oraz wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat fundacji rodzinnej albo potrzebujesz pomocy przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji – zapraszamy do kontaktu.

A już w kolejnej części cyklu o fundacji rodzinnej dowiesz się jak powołać do życia fundację rodzinną.

Radca prawny: Marta Leonkiewicz

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84