Na początku stycznia br. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy nowelizującej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. przewiduje znaczące usprawnienie procedur rejestracji podmiotów w Rejestrze – tzw. zasada „jednego okienka”. Proponowane zmiany doprowadzić mają do skrócenia czasu, który potrzebny jest sądowi rejestrowemu do umożliwienia podmiotom faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

W obecnym stanie prawnym, w przypadku nowopowstałego przedsiębiorcy, okres od złożenia wniosku o wpis do dokonania takiego wpisu w KRS-ie wynosi około 25. dni, podczas gdy w krajach OECD postępowanie rejestrowe zamyka się średnio w około 11. dni. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż polskie sądy rejestrowe stały się niejako pośrednikami w obrocie dokumentami między poszczególnymi urzędami (tj. US, GUS, ZUS) a składającym wniosek o wpis, co powoduje wydłużanie się właściwych procedur.

Rządowy projekt zakłada skrócenie tego okresu do 7 dni. Proponowane rozwiązanie ma być możliwe dzięki wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, który od razu po dokonaniu wpisu do KRS-u pozwoli na automatyczne nadawanie dla podmiotów tam wpisanych identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON, które to przekazywane będą prosto z bazy danych KRS do GUS oraz Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Odstąpienie od klasycznego stosowania sposobu pocztowej drogi wymiany dokumentów poskutkować ma także bezzwłocznym przekazaniem do wpisu w Rejestrze m.in. powyższych danych bez konieczności oczekiwania na wydanie przez sąd rejestrowy poszczególnych orzeczeń w tym przedmiocie.

Konsekwencją nowelizacji będzie więc umożliwienie przedsiębiorcom faktycznie szybszego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej praktycznie już od momentu dokonania wpisu w Rejestrze, gdyż razem z odpisem postanowienia o wpisie otrzymają zaświadczenia o nadaniu NIP-u i REGON-u.

Zmianie ulec ma również postępowanie uzupełniające oraz mające na celu aktualizację danych podmiotów widniejących w KRS-ie. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, jeżeli jakiś urząd wymagać będzie od przedsiębiorcy dodatkowych informacji czy danych (ale nieobjętych wpisem do KRS lub którymi podmiot nie dysponuje w momencie składania wniosku o wpis np. numer konta bankowego), ten wówczas ma dostarczać je bezpośrednio do właściwego urzędu. Jednakże obowiązek zgłoszenia danych uzupełniających nie będzie stał na przeszkodzie rozpoczęciu prowadzenia działalności.

Rząd chce, aby powyższe procedury weszły w życie od 1 października 2014 r.

Źródło:

www.lex.pl

www.premier.gov.pl

www.spolkaiprawo.pl

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84