W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (zastępujące dotychczas obowiązujące w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia).

Z punktu widzenia przeciętnego przedsiębiorcy zobowiązanego do dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najistotniejszą zmianą jaką wprowadza nowe rozporządzenia jest obniżenie stawki opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na gruncie poprzedniej regulacji wysokość opłaty była zróżnicowana od charakteru wpisu i wynosiła 100 zł – za pierwszy wpis, 250 zł.- za drugi i każdy kolejny.

Obecnie, od 30 maja 2014 r. – bez względu na charakter wpisu obowiązuje jedna stawka wynosząca 100 zł.

Źródło:

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42 z późn. zm. tekst jednolity: z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 125),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. 1996 nr 45 poz. 204).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014, poz. 649).

Opracował: Marcin Szkutnik

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84