W wyniku nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym od 1 lipca 2014r. możemy korzystać z dwóch nowych usług on-line dostępnych za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości tj. usługi elektronicznej księgi wieczystej i elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego. Wspomniane nowelizacje dają możliwość zdobywania informacji z ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego bez wychodzenia z domu. W tym celu należy odwiedzić stronę ms.gov.pl, gdzie w zakładce „REJESTRY I EWDENCJE” znajdują się stosowne odnośniki: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ oraz http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/.

Elektroniczna Księga Wieczysta pozwalapo uiszczeniu opłatyna pobranie odpisów z ksiąg wieczystych w formacie PDF. Taki odpis wystarczy wydrukować i można się nim posługiwać tak samo, jak dokumentem wydanym przez sąd, gdyż jego moc jest równa mocy dokumentu wydanego przez sąd w tradycyjny sposób. Za pomocą platformy internetowej możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie odpisu w formie papierowej. W odpowiedzi na tak złożony wniosek Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych przesyła odpis pocztą. System teleinformatyczny jest przydatny także w celu weryfikacji posiadanych przez nas dokumentów, ponieważ za jego pomocą możemy sprawdzić czy np. ich treść nie uległa zmianie.

Druga z dostępnych od początku lipca usług, Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny, pozwala na uzyskanie drogą elektroniczną informacji z KRK. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Po utworzeniu konta, użytkownik może złożyć zapytanie do KRK w formie odpowiednego formularza, który musi zostać opłacony przelewem elektronicznym i podpisany za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego e-PUAP. W odpowiedzi na tak złożone zapytanie, uzyskujemy odpowiedź w formie pliku XML, stanowiącego dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wydania.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poza uruchomieniem internetowej platformy, przewiduje także obniżenie opłat związanych z uzyskiwaniem zaświadczeń z KRK. Od 1 lipca 2014r. opłaty za udzielenie informacji o osobie i o podmiocie zbiorowym zostały zrównane i wynoszą one w przypadku złożenia zapytania w formie papierowej – 30 zł, a w przypadku złożenia zapytania przez Internet – 20 zł.

Opisywane zmiany mogą ułatwić uzyskiwanie informacji z obu rejestrów i należy je oceniać pozytywnie. Obniżenie opłat przyczyni się do redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyniesie oszczędności osobom fizycznym.

Źródło:

Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 2013 r poz. 941)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 grudnia 2012 poz. 1514 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2014 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r.)

http://ms.gov.pl/pl/

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84