Specjalizujemy się w regulacjach z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie polityki RODO wymaga indywidualnego podejścia i opracowania spersonalizowanych rozwiązań właściwych dla danego przedsiębiorcy. Wspieramy naszych klientów w procesie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia i dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty wewnętrzne oraz pomagamy w negocjowaniu optymalnych zapisów umów o przetwarzaniu danych osobowych.