Specjalizujemy się w regulacjach z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie polityki RODO wymaga indywidualnego podejścia i opracowania spersonalizowanych rozwiązań właściwych dla danego przedsiębiorcy. Wspieramy naszych klientów w procesie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia i dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty wewnętrzne oraz pomagamy w negocjowaniu optymalnych zapisów umów o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdy biznes gromadzi mniej lub bardziej szczegółowe dane osobowe – czy to w postaci listy pracowników, czy danych klientów i kontrahentów. Czasem zdarza się, że informacje te są przetwarzane w większym stopniu, a nawet udostępniane innym (np. dostawcom).

Również podczas współpracy z różnymi podmiotami przekazujemy swoje dane, często bardzo poufne – warto zadbać o to, by były przechowywane i przetwarzane ostrożnie oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Radcy prawni z naszej kancelarii pomagają w negocjacjach związanych z zapisami RODO oraz w przygotowaniu rozwiązań dla biznesu zgodnych z obowiązującym prawem o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Komu pomagamy?

W ramach specjalizacji związanej z ochroną danych osobowych współpracujemy z biznesem: dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Pomagamy osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Współpracujemy również z instytucjami publicznymi.

Jak pomagamy?

Wspieramy naszych klientów w procesie ochrony danych osobowych. Pomagamy we wdrożeniach i dostosowywaniu istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty wewnętrzne oraz pomagamy w negocjowaniu optymalnych zapisów umów o przetwarzaniu danych.

  • Przygotowanie dokumentacji oraz procesów dotyczących RODO.
    Pomagamy tworzyć procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych i potrzebne dokumenty RODO. Ustalamy zakres i treść polityk, dostosowując je do potrzeb i sposobu przetwarzania danych w firmie.
  • Pomoc we wdrożeniu procedur.
    Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych wymaga opracowania spersonalizowanych rozwiązań. Przygotowujemy dostosowaną do rodzaju działalności i branży „szytą na miarę” dokumentację i procedurę. Pomagamy we wdrożeniu i realizacji ich treści.

O kancelarii

Nasza Kancelaria prawna pomoże wdrożyć RODO w Twojej firmie i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Od wielu lat współpracujemy z biznesem. Znamy potrzeby i specyfikę przedsiębiorstw różnej wielkości. Mamy doświadczenie w pracy z firmami różnych branż i instytucjami publicznymi.

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Opracowujemy spersonalizowane rozwiązania (od zgody na przetwarzanie danych, aż po polityki, analizy ryzyka i procedury) właściwe dla danego przedsiębiorcy, co jest kluczowe w przypadku wdrożeń i spraw związanych z RODO.

Przykładowe zlecenia

  • Audyt i przygotowanie dokumentacji RODO dla spółki z branży IT.
  • Przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur dla firmy rekrutacyjnej.
  • Audyt, przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur dla wiodącej firmy z branży szkoleniowej.

 


 

Inne specjalności: