Od stycznia br. wszystkie przesyłki z sądów cywilnych i karnych oraz prokuratur wysyłane są za pośrednictwem Polskiej Grupy Pocztowej S.A. PGP S.A. podpisała dwuletni kontrakt (na lata 2014–2015), w wyniku wygranego postępowania prowadzonego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, co przełamało dotychczasowy monopol Poczty Polskiej w tym zakresie.

Poczta Polska S.A. postępowania nie wygrała, gdyż złożyła ofertę o ponad 84 miliony wyższą niż PGP S.A. i zaskarżyła rozstrzygnięcie Zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie od niekorzystnego wyroku KIO, złożyła skargę do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zgodnie z informacją podaną w komunikacie prasowym Poczty Polskiej, argumentacja Spółki oparta jest m.in. o zarzut możliwości niespełnienia przez PGP S.A. jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie. Sprawa czeka na rozpoznanie przed krakowskim sądem. Sąd nie wyraził jednak zgody na wstrzymanie wykonania umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a PGP S.A. do czasu rozpatrzenia skargi od wyroku KIO, o co wnioskowała Poczta Polska.

Sama procedura doręczania przesyłek uregulowana w procedurze cywilnej i karnej nie zmienia się, zmienią się jednak doręczyciele (nie będą to już listonosze) i placówki do odbioru tzw. przesyłek awizowanych. Lista placówek dostępna jest pod adresem http://www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania/.

Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało już pierwszą oficjalną skargę na nowy system doręczeń. Złożył ją mieszkaniec podpoznańskich Plewisk, który miał odebrać przesyłkę sądową w sklepie w innej gminie, oddalonym o 15 km.

OIRP w Warszawie podjęła kilka skutecznych interwencji w sprawie problemów zgłaszanych przez radców prawnych związanych z nowymi zasadami doręczania przesyłek i uruchomiła adres e-mail: przesylkisadowe@oirpwarszawa.pl, pod którym radcowie mogą zgłaszać problemy z tym związane. Zebrany materiał ma posłużyć do opracowania oficjalnego stanowiska Izby warszawskiej w tej sprawie.

Opracowała: Marta Dębiak

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84