Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych, pracując po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Specyfikę pracy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych znamy zarówno teoretycznie i praktycznie. Pomagamy przy analizie dokumentacji przetargowej, przygotowaniu ofert i kontaktach z zamawiającymi. Reprezentujemy również klientów przed urzędami i Krajową Izbą Odwoławczą.