Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych to nasza silna strona. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, występujemy jako pełnomocnicy powodów i pozwanych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych i administracyjnych, w tym podatkowych. Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Mamy również doświadczenie w skutecznym prowadzeniu postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych.