Specjalizujemy się w sprawach z zakresu własności intelektualnej – prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Doradzamy również podmiotom prowadzącym działalność w internecie. Zakres usług w tym obszarze obejmuje wsparcie w negocjacjach i konstruowaniu umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji, przekazania praw do wizerunku, jak również prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Zajmujemy się negocjowaniem i konstruowaniem umów wdrożeniowych, licencyjnych, body-leasingowych.

 


 

Inne specjalności: