Aplikant radcowski, od 2019 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży w lubelskich kancelariach, sądach, a także w uniwersyteckiej poradni prawnej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego.

W codziennej praktyce zajmuje się sprawami związanymi z prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem pracy.

Posługuje się językiem angielskim.