Wojciech Bąk

wojciech-bak

 

Wspólnik i radca prawny (wpisany na listę radców prawnych w 2003 r.), członek OIRP w Warszawie od 1999 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w działach prawnych kilku polskich spółek kapitałowych z branży budowlanej, inwestycyjnej i sportowej. Przez wiele lat pełnił również funkcję dyrektora działu prawnego jednej z największych polskich firm szkoleniowych i IT. Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Bąka w latach 2005 – 2013 doradzała polskim firmom z branży IT i szkoleniowej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach POKL i POIG o łącznej wartości ponad 245 mln zł.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności: prawie handlowym, cywilnym i podatkowym, doradztwie w zakresie procesu inwestycyjnego (kapitałowego i rzeczowego /nieruchomości) oraz prowadzeniu postępowań sądowych.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Kontakt:
wojciech.bak@bid.com.pl
tel.: 22 4609985, 607 660 653