Monika Tutaj-Dec

monika tutej

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2014 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, złożyła egzamin państwowy i została wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w spółkach prawa handlowego, jak również w renomowanych kancelariach zajmując się kompleksową obsługą prawną osób prawnych i fizycznych . W obszarze jej szczególnych zainteresowań pozostają zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa gospodarczego, jak również z zakresu prawa administracyjnego. Ukończyła szereg kursów oraz szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności prawnicze.