Monika Bilska

monika_bilska

Od 2016 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądach powszechnych oraz kancelariach prawnych ( adwokackiej, radcowskiej, notarialnej) w Lublinie i w Warszawie. W październiku 2016 roku rozpoczęła Podyplomowe Studia Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego ( zarówno materialnego jak i procesowego), prawa spółek handlowych oraz prawie własności intelektualnej.

Obszar jej zainteresowań obejmuje także prawo nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem  ochrony własności intelektualnej,  prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe, ochronę danych osobowych, czyny nieuczciwej konkurencji.

Posługuje się biegle językiem angielskim, (w tym angielskim prawniczym – certyfikat TOLES Higher) oraz w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.