O kancelarii

Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych s.c. od wielu lat świadczy profesjonalne usługi doradztwa prawnego. Kancelaria powstała w styczniu 2014 roku w wyniku połączenia sił przez dwóch radców prawnych – Wojciecha Bąka oraz Marty Dębiak – Bartosewicz.

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy, którzy łączą wysoki poziom wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi popartymi różnorodnym doświadczeniem zawodowymi i osobistym.

Naszym podstawowym celem jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań zapewniając im jednocześnie bezpieczeństwo prawne.

czytaj więcej

Specjalizacje

Kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gosp.

Kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gosp.

Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych z odpowiednio dostosowaną ofertą.

czytaj więcej

Kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gosp.

Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych „szytą na miarę”, a swoją ofertę dostosowujemy do potrzeb klientów. Nasze usługi w tym zakresie obejmują kompleksową obsługę w zakresie formułowania i negocjowania, jak również doradztwa prawno-podatkowego. Zajmujemy się doradztwem z zakresu prawa pracy, ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej doradzamy przy zakładaniu i zamykaniu spółek., prowadzimy postępowania rejestrowe.

Do naszych klientów należą duże spółki z sektora IT, branży szkoleniowej, segmentu nieruchomości oraz organizacje pozarządowe. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków UE.

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego od startu po jego finalizację.

czytaj więcej

Nieruchomości oraz proces inwestycyjny

Dla naszych klientów prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego od startu po jego finalizację, doradzamy w regulacji stanu prawnego nieruchomości. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym obejmującym najem powierzchni biurowych i zakup nieruchomości, również w trybie tzw. ustawy deweloperskiej. Bierzemy udział w negocjacjach treści umów i dokumentów skutecznie reprezentując interesy naszych Klientów.

Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii

Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu własności intelektualnej.

czytaj więcej

Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu własności intelektualnej – prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Doradzamy również podmiotom prowadzącym działalność w internecie. Zakres usług w tym obszarze obejmuje wsparcie w negocjacjach i konstruowaniu umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji, przekazania praw do wizerunku, jak również prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Zajmujemy się negocjowaniem i konstruowaniem umów wdrożeniowych, licencyjnych, body-leasingowych.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych, pracując po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych, pracując po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Specyfikę pracy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych znamy zarówno teoretycznie i praktycznie. Pomagamy przy analizie dokumentacji przetargowej, przygotowaniu ofert i kontaktach z zamawiającymi. Reprezentujemy również klientów przed urzędami i Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradztwo prawno-podatkowe

Doradztwo prawno-podatkowe

Świadczymy usługi doradcze przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Doradztwo prawno-podatkowe

Świadczymy usługi doradcze przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmujemy się również profesjonalnym doradztwem prawnym w zakresie przepisów prawa podatkowego, a także wykonujemy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w obszarze prawa rodzinnego.

czytaj więcej

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w obszarze prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach rozwodowych, dotyczących roszczeń alimentacyjnych i podziału majątku. Zajmujemy się również kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria posiada również szerokie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego.

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków UE

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków UE

Oferujemy obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu UE.

czytaj więcej

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków UE

Oferujemy obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu UE od rozpoczęcia realizacji projektu do ich kontroli przez instytucje pośredniczące lub finansujące.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • audyt prawny umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia zakresu obowiązków beneficjenta,
  • doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur realizacji projektu
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy realizacji projektu,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz pism kierowanych przez beneficjenta do podmiotów trzecich,
  • doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym w ramach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
Spory sądowe

Spory sądowe

Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych to nasza silna strona.

czytaj więcej

Spory sądowe

Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych to nasza silna strona. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, występujemy jako pełnomocnicy powodów i pozwanych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych i administracyjnych, w tym podatkowych. Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Mamy również doświadczenie w skutecznym prowadzeniu postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych.

RODO

RODO

Wspieramy wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w organizacji.

czytaj więcej

RODO

Specjalizujemy się w regulacjach z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie polityki RODO wymaga indywidualnego podejścia i opracowania spersonalizowanych rozwiązań właściwych dla danego przedsiębiorcy. Wspieramy naszych klientów w procesie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia i dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty wewnętrzne oraz pomagamy w negocjowaniu optymalnych zapisów umów o przetwarzaniu danych osobowych.

Nasz zespół