Aktualności

Odwołanie darowizny – czy jest to możliwe?

Na podstawie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (wzbogacenie obdarowanego z majątku darczyńcy). Umowa darowizny nie wymaga od obdarowanego świadczenia wzajemnego na rzecz...

2015-07-20

Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia – dotacje z UE

Dzięki niedawnemu rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie mamy jasność, kiedy właściwa instytucja może pozostawić bez rozpatrzenia protest przedsiębiorcy przeciwko negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu ze...

2015-04-15

Wnioski do KRS – zmiany w składanych dokumentach

15 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.). Wprowadza ona między innymi następujące zmiany do ustawy o Krajowym...

2015-02-23

« Poprzednia strona

Następna strona »