Aktualności

Kolejna nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1020 została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Zmiany mają przystosować prawo krajowe do unijnej dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE,...

2016-07-25

Postępowanie przed sądami administracyjnymi – nowe zasady

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2015 poz. 658) wprowadziła najdalej idącą reformę tego postępowania od 2004 r., czyli od wprowadzenia formuły dwuinstancyjnej. Jej celem jest...

2016-06-20

Następna strona »